CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT TƯỜNG

Khu Đất mới Đường Lê Thái Tổ, Phường Võ Cường, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Tầng 3, chung cư Cát Tường New, đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
0339.031.668
hcnsctg@cattuonggroup.vn

Công ty Cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

Tầng 1, chung cư Cát Tường, đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường

Tầng 3, chung cư Cát Tường New, đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.