CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT TƯỜNG

Tầng 3, Chung Cư Cát Tường New, Đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Tầng 3, chung cư Cát Tường New, đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
0829.376.666
hcnsct@cattuonggroup.vn

Công ty Cổ phần TM&ĐTPT Thống Nhất

Tầng 3, chung cư Cát Tường New, Đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Công ty TNHH Xây lắp Cát Tường

Tầng 3, chung cư Cát Tường New, đường Lý Thái Tổ, Phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.