Tuyển dụng

  1. Trang chủ
  2. Tuyển dụng
Bộ lọc
Reset
Reset
Reset

Kế toán thuế

Nhân viên
Bắc Ninh
NỘP HỒ SƠ

Mô tả công việc Làm các bút toán tổng hợp (Tiền lương, giá thành, kết quả kinh doanh) Tổng hợp các báo cáo tháng/quý/năm. Lên Báo cáo tài chính. Cân…

Giám sát công trình

Trưởng phòng
Bắc Ninh
NỘP HỒ SƠ

Mô tả công việc – Lập kế hoạch kinh doanh và lãnh đạo khu vực hoàn thành mục tiêu đã đề ra – Phát triển khách hàng mới, chăm sóc…

Giám đốc khu vực

Giám đốc
Bắc Ninh
NỘP HỒ SƠ

Mô tả công việc – Lập kế hoạch kinh doanh và lãnh đạo khu vực hoàn thành mục tiêu đã đề ra – Phát triển khách hàng mới, chăm sóc…