Kiên định đi theo con đường đã lựa chọn là đầu tư vào lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội tại Bắc Ninh. Lấy “Tín – Tâm – Trí – Tốc – Tinh – Nhân” làm giá trị cốt lõi, sau gần 20 năm hoạt động tại Bắc Ninh, Cát Tường Group đã trở thành một trong những Tập đoàn hàng đầu tại Bắc Ninh, kiến tạo nên những công trình, dịch vụ, sản phẩm nhà ở xã hội đóng góp to lớn vào an sinh xã hội.

Bắt tay vào xây dựng nhà ở xã hội từ năm 2012, Cát Tường Group ngày càng lớn mạnh với nhiều dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh và được đông đảo khách hàng biết đến phải kể đến những dự án tiêu biểu như: Dự án Cát Tường thu nhập thấp, Cát Tường Eco, Cát Tường Thống Nhất, Khu nhà ở dành cho công nhân thuộc tổ hợp dự án Cát Tường Smart City…

Dự án Cát Tường thu nhập thấp

Dự án Cát Tường Eco

Dự án Cát Tường Thống Nhất

Dự án Cát Tường Smart City