3 dự án của Cát Tường Group nằm trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo điều kiện, tiêu chí có nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  1. Trang chủ
  2. Tin thị trường
  3. 3 dự án của Cát Tường Group nằm trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo điều kiện, tiêu chí có nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Tin thị trường
537 lượt xem


-Ngày 17/7/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 228/UBND-XDCB về việc công bố công khai danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo điều kiện, tiêu chí có nhu cầu vay vốn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để các Ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo quy định tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh công bố công khai trên Công Thông tin điện tử của tỉnh về danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn để các ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng theo quy định tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 của Chính phủ và Hướng dẫn số 1551/BXD-QLN ngày 20/4/2023 của Bộ Xây dựng (có Phụ lục danh mục các dự án nhà ở xã hội kèm theo).
TIN TỨC LIÊN QUAN