Thông tin về Khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City- Nhà ở xã hội (nhà M) tại xã Yên Trung và xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

  1. Trang chủ
  2. Tin Cát Tường
  3. Thông tin về Khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City- Nhà ở xã hội (nhà M) tại xã Yên Trung và xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
Tin Cát Tường
49 lượt xem

1. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư xây Dựng khu nhà ở xã hội Cát Tường Smart City);
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cát Tường;
3. Địa điểm xây dựng: Xã Yên Trung và Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Băc Ninh;
4. Địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký: Xã Thuỵ Hoà, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;
5. Diện tích khu đất thực hiện dự án: 94.075,0m²
6. Quy mô dự án đầu tư dự án:
Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà ở liền kề, công trình thương mại, các công trình công cộng ( nhà văn hoá, trạm y tế, trường học), các hạng mục phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà trên khu đất có diện tích 94.075m² (theo quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh) với các nội dung cụ thể sau:
• Các khu nhà ở xã hội: Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội gồm 09 khối nhà ký hiệu nhà K, nhà L, nhà M, nhà O, nhà P, nhà Q, nhà R, nhà T, nhà S tổng số khoảng 1.040 căn hộ, quy mô xây dựng cụ thể như sau:
– Nhà K, nhà L: 02 công trình có thiết tương tự nhau, giải pháp thiết kế của mỗi nhà như sau: công trình gồm 01 tầng hầm, 09 tầng nhà và 01 tầng tum, chiều cao từ mặt sân hoàn thiện đỉnh mái +37,05m; tổng số căn hộ 112 căn.
– Nhà M: Gổm 02 khối công trình (không chung móng) gồm 01 tầng hầm, 09 tầng nổi và 01 tầng tum, chiều cao từ mặt sân hoàn thiện đến đỉnh mái là +37,05m, diện tích xây dựng khoảng 3.642m²; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 23.221,4m²; tổng số căn hộ 198 căn.
– Nhà O, nhà P, nhà R, nhà T: 05 công trình có thiết kế tương tự nhau, giải pháp thiết kế cụ thể mỗi công trình như sau: công trình gồm 01 tầng hầm, 09 tầng nổi và 01 tầng tum, chiều cao từ mặt sân hoàn thiện đến đỉnh mái là +37,05m, diện tích xây dựng khoảng 10.560,9m² tổng số căn hộ là 94 căn.
– Nhà S: công tình gồm 01 tầng hầm, 09 tầng nổi và 01 tầng tum, chiều cao từ mặt sân đến đỉnh mái là +37,05m, diện tích xây dựng khoảng 1.853,5m²; tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 17.627,7m² ; tổng số căng hộ là 148 căn.
7. Tiến đôh thực thi dự án
+ thời gian thi công xây dựng công trình; Từ năm 2018 đến năm 2024
+ dựu án hoành thành đi vào hoạt động: Quí IV năm 2024
8. Số lượng căn hộ và diện tích căn hộ:
Tổng số lượng căn hộ: 1.040 căn hộ (trong đó Nhà K, L mỗi toà 112 căn hộ; Nhà M 198 căn hộ; Nhà O, P, Q, R, T mỗi toà 94 căn hộ; Nhà S 148 căn hộ)
– Số căn hộ để bán : 832 căn
– Số căn hộ để cho thuê: 208 căn
– Số căn hộ cho thuê mua: 0 căn
Diện tích xây dựng căn hộ từ 47,80m² đến 77,29m²
9. Giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua ( theo dự kiến của Chủ đầu tư, giá chính thức sẽ được công bố sau khi Sở xây dựng phê duyệt giá bán nhà):
+ Giá bán bình quân đã bao gầm thuế GTGT và chi phí bảo trì là: từ 16.790.000 đông/m² (Bằng chữ: Mười sáu triệu bảy trăm chín mươi triệu đồng trên mét vuông) đến 17.475.000 đồng/m² (Bằng chữ: Mười bẩy triệu bốn trăm bảy năm nghìn đông trên mét vuông).
+ Giá cho thuê đã bao gồm thuế GTGT và phí bảo trì là : từ 84.000 đông/m²/tháng (Bằng chữ : tám mươi tư nghìn đồng trên mét vuông trên tháng)
10. Thời gian bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký: Tháng 3/2023.
11. Thời gian kêý thúc nhận hồ sơ đnăg ký: Theo tiến độ kinh doanh của Chủ đầu tư.


TIN TỨC LIÊN QUAN

CÁT TƯỜNG GROUP 10 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG

CÁT TƯỜNG GROUP 10 NĂM 1 CHẶNG ĐƯỜNG Hành trình 10 năm – CÁT TƯỜNG GROUP thành công xây dựng và đi vào hoạt đông 07 dự án, kiến tạo thành công tổ ấm cho…