TUYỂN DỤNG CHỨC VỤ: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN – KINH TẾ XÂY DỰNG


Bất động sản
Trưởng nhóm
Bắc Ninh
8 tiếng/ngày - Thứ 2 - thứ 7
Mức lương: Thoả thuận

I. Quyền hạn và Trách nhiệm:

 • Quyết định các nội dung theo phân quyền của Ban Tổng Giám đốc và Trưởng phòng
 • Phân công, giao nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện công việc của các cán bộ nhân viên
 • Đề xuất các Trưởng phòng/bộ phận chức năng tại Công ty tư vấn, cung cấp thông tin, hoặc cùng tham gia công việc theo phạm vi chuyên môn của Phòng/bộ phận chức năng để triển khai các công việc theo nhiệm vụ của phòng
 • Tổ chức và thực hiện việc cập nhật kiến thức, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn cho các nhân viên cấp dưới.
 • Có quyền không xác nhận hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán của các nhà thầu và đề nghị khác của phòng, ban khác, đơn vị nếu thực hiện công việc không đúng quy định quản lý của Công ty và nhà nước, báo cáo Trưởng phòng để có phương án xử lý.

II. Nhiệm vụ, nội dung công việc

 • Chủ trì Quản lý và kiểm tra dự toán hạng mục công trình.
 • Chủ trì Quản lý và lập công tác hồ sơ thanh, quyết toán hạng mục, công trình.
 • Theo dõi Quản lý chi phí các dự án và chủ trì phối hợp triển khai thực hiện khi kiểm toán dự án
 • Quản lý và nhập số liệu trên Bravo
 • Chủ trì theo dõi thực hiện triển khai sau kiểm tra nghiệm thu các dự án
 • Quản lý và lập kế hoạch công việc tháng, tuần, ngày của bộ phận
 • Quản lý và lập kế hoạch triển khai thủ tục pháp lý điều chỉnh giai đoạn thực hiện dự án
 • Hỗ trợ tổ chức bàn giao sản phẩm xây dựng hoàn thành đưa vào vận hành dự án
 • Trong quá trình thực hiện quản lý đầu tư, thực hiện các công việc của Trưởng phòng/TGĐ yêu cầu hay Ủy quyền thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban lãnh đạo

III. Năng lực yêu cầu:

1. Trình độ văn hóa, bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ nghề nghiệp:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kinh tế xây dựng
 • Ưu tiên có một trong các chứng chỉ hành nghề xây dựng:
  • Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: Giám sát giao thông, giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp, giám sát hạ tầng kỹ thuật, giám sát điện nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình – công nghệ
  • Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng
  • Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

2. Kinh nghiệm chuyên ngành:

 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Đã Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến xây dựng tối thiểu được 07 năm
 • Tham gia quản lý xuyên suốt giai đoạn thực hiện dự án của ít nhất 03 công trình xây dựng

3. Kỹ năng, khả năng và phẩm chất cá nhân

 • Khả năng quản lý, tổ chức công việc cấp độ cao
 • Khả năng giải quyết tình huống và ra quyết định
 • Có khả năng tạo dựng các mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý nhà nước; ban ngành; đối tác
 • Trung thực, quyết đoán, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc
 • Cầu thị và tự học hỏi, phát triển năng lực cá nhân tốt
 • Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excell, Outlook, Power Point, autocad

IV. Điều kiện thực hiện công việc

 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, 8 tiếng/ ngày và các thời gian khác theo yêu cầu công việc để đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công xây dựng các dự án/công trình
 • Cơ sở vật chất: Được trang bị các phương tiện làm việc chính: máy vi tính, văn phòng phẩm
 • Điều kiện khác:
  • Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách và quy định của Công ty
  • Theo các quy định về luân chuyển công việc; kiểm soát rủi ro của Công ty\

V. Chỉ tiêu đo lường hiệu quả công việc:

1. Chỉ tiêu tài chính:

 • Chi phí thiết kế thực tế/ doanh thu dự án (chỉ tiêu chia sẻ)
 • Chi phí thiết kế thực tế/ chi phí kế hoạch
 • Chi phí tiết kiệm được so với ngân sách dự kiến

2. Chỉ tiêu khách hàng:

 • Cán bộ nhân viên của các phòng/ban liên quan đánh giá hài lòng/ không hài lòng với cách thức hợp tác, phối hợp triển khai công việc của phòng

3. Chỉ tiêu quy trình

 • Tuân thủ lịch trình hoàn thành công việc gắn với quá trình phát triển, triển khai dự án theo kế hoạch đã phê duyệt
 • Tuân thủ tiến độ công việc gắn với tiến độ thanh toán của Dự án
 • Tuân thủ quy định hồ sơ đề nghị thanh toán/ nghiệm thu của nhà thầu/ nhà cung cấp
 • Tuân thủ tiến độ dự án
 • Số vấn đề/lỗi kỹ thuật xây dựng được đưa ra bởi Bộ phận Quản lý vận hành sau khi bàn giao
 • Số vấn đề được đưa ra bởi Quản lý vận hành được giải quyết trong khoảng thời gian được chỉ định/thời gian tiêu chuẩn
 • Số lần chậm trễ trong việc báo cáo tiến độ thi công, báo cáo vốn đầu tư xây lắp
 • Số ngày trung bình cần thiết để xử lý một vấn đề kỹ thuật sau khi bàn giao công trình
 • Tổng số ngày cần thiết để xử lý các vấn đề kỹ thuật/Số vấn đề kỹ thuật (ngày)
 • Số lượng quy định, quy trình, hướng dẫn được ban hành/cải tiến trong kỳ
 • Số lần tham gia xây dựng, rà soát, cải tiến quy định/quy trình của TĐ
 • Số lần vi phạm quy định, quy trình được phát hiện trong kỳ
 • Số lần vi phạm SLA (“Service-level Agreement”) nội bộ trong kỳ

4. Chỉ tiêu con người:

 • Số giờ thực hiện đào tạo cho đồng nghiệp/ nhân viên cấp dưới được thực hiện trong kỳ
 • Tỷ lệ cán bộ nhân viên cấp dưới được đào tạo trong kỳ
 • Tỷ lệ/hoặc số lượng cán bộ nhân viên cấp dưới đạt kết quả đánh giá tốt trở lên trong kỳ đánh giá
 • Số giờ tham gia học hỏi, phát triển nghề nghiệp, kỹ năng lãnh đạo của bản thân
 • Số giờ tham gia các hội thảo/hoạt động ngành liên quan đến chuyên môn và lĩnh vực quản lý

  ĐĂNG KÝ ONLINE


  XEM THÊM

  Không tìm thấy kết quả.