TUYỂN DỤNG CHỨC VỤ: TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN


Bất động sản
Trưởng phòng
Bắc Ninh
8 tiếng/ngày - Thứ 2 - thứ 7
Mức lương: Thoả thuận

I. Quyền hạn và trách nhiệm

 • Quyết định trực tiếp các vấn đề phát sinh trong lĩnh vực Dự án theo lệnh của Ban tổng giám đốc.
 • Quản lý, giám sát, phân công công việc cho nhân viên.
 • Đề xuất nhân sự nhằm đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị.
 • Đề xuất các hình thức khen thưởng, kỷ luật nhân sự trong đơn vị.
 • Đề xuất các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm, tham gia xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý.
 • Đề xuất các phương án nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang lại hiệu quả cao cho đơn vị.
 • Tham mưu cho Giám đốc trong việc quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh chung của Công ty.
 • Tham mưu cho Giám đốc trong việc quyết định tuyển dụng, bãi miễn CBNV trong bộ phận.
 • Có quyền không xác nhận hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán của các nhà thầu và đề nghị khác của phòng, ban khác, đơn vị nếu thực hiện công việc không đúng quy định quản lý của Công ty và nhà nước, báo cáo ban lãnh đạo để có phương án xử lý.

II. Nhiệm vụ và nội dung công việc:

 • Tham gia công tác xúc tiến đầu tư, đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, mua bán sáp nhập… cùng Ban Tổng Giám đốc.
 • Xây dựng, tạo mối quan hệ với các cơ quan quản lý nhà nước, đối tác chiến lược của Công ty.
 • Tham gia xây dựng phương án đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và hoàn thành các Thủ tục thuộc lĩnh vực Đầu tư (chấp thuận chủ trương đầu tư, báo cáo giám sát đánh giá đầu tư…).
 • Chủ trì hoàn thiện thủ tục GPMB, thủ tục đất đai (hồ sơ giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thủ tục xác định giá đất cụ thể khi cần thông qua hội đồng thẩm định giá đất, chứng nhận quyền sử dụng đất…)
 • Chủ trì hoàn thiện hồ sơ pháp lý quy hoạch, kiến trúc (hồ sơ quy hoạch chi tiết, thi tuyển phương án kiến trúc…)
 • Chủ trì hoàn thiện thủ tục xây dựng, nhà ở, (thẩm tra, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC, cấp GPXD, thông báo khởi công, điều kiện mua bán chuyển nhượng bất động sản…)
 • Chủ trì hoàn thiện các thủ tục thỏa thuận chuyên ngành (thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước, PCCC, ĐTM, đấu nối giao thông, thủy lợi, thỏa thuận độ cao tĩnh không…).
 • Chủ trì hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu đưa vào sử dụng (nghiệm thu pccc, nghiệm thu dự án đưa vào sử dụng…), phối hợp với bộ phận Quản lý chất lượng.
 • Làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán…
 • Cập nhật, nghiên cứu các chính sách, quy định mới của pháp luật có liên quan để phục vụ các dự án đã, đang thực hiện và trong tương lai.
 • Làm việc, đôn đốc với các nhà thầu, đơn vị tư vấn liên quan thuộc phạm vi công việc của mình.
 • Quản lý bộ phận Quản lý chất lượng, thanh quyết toán, giám sát thi công xây dựng.
 • Theo dõi kiểm soát các hợp đồng tư vấn, chi ngoài mà Phòng phụ trách.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban lãnh đạo

III. Năng lực yêu cầu

1. Trình độ văn hóa, bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ nghề nghiệp:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, kinh tế xây dựng
 • Ưu tiên có một trong các chứng chỉ hành nghề xây dựng:
  • Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: Giám sát giao thông, giám sát xây dựng dân dụng và công nghiệp, giám sát hạ tầng kỹ thuật, giám sát điện nước, giám sát lắp đặt thiết bị công trình – công nghệ
  • Chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây dựng
  • Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

2. Kinh nghiệm chuyên ngành:

 • Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
 • Đã Tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến xây dựng tối thiểu được 07 năm
 • Tham gia quản lý xuyên suốt giai đoạn thực hiện dự án của ít nhất 03 công trình xây dựng

3. Kỹ năng, khả năng, phẩm chất cá nhân:

 • Khả năng quản lý, tổ chức công việc cấp độ cao
 • Khả năng giải quyết tình huống và ra quyết định
 • Có khả năng tạo dựng các mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý nhà nước; ban ngành; đối tác
 • Trung thực, quyết đoán, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc
 • Cầu thị và tự học hỏi, phát triển năng lực cá nhân tốt
 • Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excell, Outlook, Power Point, autocad

IV: Điều kiện thực hiện công việc:

 • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, 8 tiếng/ ngày và các thời gian khác theo yêu cầu công việc để đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công xây dựng các dự án/công trình
 • Cơ sở vật chất: Được trang bị các phương tiện làm việc chính: máy vi tính, văn phòng phẩm
 • Điều kiện khác:
  • Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách và quy định của Công ty
  • Theo các quy định về luân chuyển công việc; kiểm soát rủi ro của Công ty

  ĐĂNG KÝ ONLINE


  XEM THÊM

  Không tìm thấy kết quả.