FPT DIGITAL TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THỰC THI CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁT TƯỜNG GROUP

  1. Trang chủ
  2. Tin Cát Tường
  3. FPT DIGITAL TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THỰC THI CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁT TƯỜNG GROUP
Tin Cát Tường
1,144 lượt xem

FPT DIGITAL TỔ CHỨC HỘI THẢO CHIA SẺ PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THỰC THI CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁT TƯỜNG GROUP

Ngày 11/7 và 18/7 vừa qua, Cát Tường đã có buổi hội thảo đồng hành với FPT Digital với chủ đề liên quan đến phương pháp luận và thực thi chuyển đổi số của Cát Tường Group với mục đích mong muốn tạo ra những giá trị nền tảng lâu dài để doanh nghiệp chuyển đổi và phát triển bền vững qua sự đầu tư vào năng lực số và đội ngũ nhân lực số.

Hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số CTG đang bắt tay vào công cuộc thúc đẩy ứng dụng công nghệ, chuyển đổi cách thức quản trị để thích ứng được với yêu cầu của nền kinh tế xã hội trong nền tảng công nghệ số hiện nay.

Trong buổi hội thảo toàn bộ các cấp lãnh đạo và quản lý cấp trung của Cát Tường đã được trang bị những kiến thức nền tảng về chuyển đổi số, phương pháp thực thi áp dụng với chính công việc của phòng ban mình.

Một số hình ảnh ghi lại tại 2 buổi hội thảo:


TIN TỨC LIÊN QUAN